Nooit meer overwerken

Gebrek aan beheersing van het werkproces uit zich op allerlei manieren: geen inzicht in het werkaanbod en de realisatie, oplopende

achterstanden, onnodig hoge werkdruk en brandjes blussen.

Kortom, het dagelijkse werk is niet onder controle terwijl "op papier" toch voldoende capaciteit aanwezig is om aan de klantvraag te voldoen.

 

Grootschalige procesverbetering en veranderprojecten zorgen hierbij niet voor de gewenste ommekeer. Het potentieel van procesoptimalisaties wordt teniet gedaan door capaciteitsverspilling in de operationele omgeving. Bovendien ontbreekt de landingsplaats voor een krachtige en blijvende verankering van de veranderingen in het dagelijkse werk.

 

Eerst zal dus een fundament moeten worden gelegd waarin de operatie geborgd, bestuurd en beheerst is. En waarin de werkwijze continu verbetert op basis van dagelijkse inzicht in teamprestaties.

 

Grip op Operatie levert dit fundament. Het zorgt voor een (her-) haalbare manier van werken en samenwerken. En vormt daardoor de juiste basis voor het rendabel implementeren van grootschalige procesverbetering, IT-vernieuwing en Het Nieuwe Werken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werk beter beheersen

 

Grip op Operatie is een in de praktijk ontwikkelde werkwijze. Het legt de focus van teams terug op datgene waar het daadwerkelijk om draait: het realiseren van de de klantvraag en de daarbij behorende werkzaamheden.

Elke dag weer.

 

Grip op Operatie krijgt vorm door het inrichten van "GO-cycli", afgestemd op de dynamiek van de klantvraag. Deze cycli helpen medewerkers en managers om samen het werk op een gezonde manier te richten, besturen en verbeteren.

 

Binnen enkele maanden worden voorspelbaarheid, productiviteit en kwaliteit structureel verbeterd. Met een gezonde balans tussen klantvraag en inzet. En met gemotiveerde medewerkers die werken voor tevreden klanten.

 

Copyright 2011 Simply Take Off  

Grip op Operatie

PRESTATIES LEVEREN

IS TEAMWORK